Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI)

Codul proiectului: PN-III-P2-2.1-PED-2021-1572

Tip proiect: Proiect experimental demonstrativ (PED)

Titlul proiectului: Restaurarea vizibilității în imagini afectate de ceață neomogenă

Acronimul proiectului: NHID

 

Data începerii proiectului: 30.06.2022

Data încheierii proiectului: 29.06.2024

Valoarea totală a contractului: 598 795 RON

Durata: 24 luni

 

Director proiect:

Conf. Dr. habil. Ing. Codruța Ancuți

Universitatea Politehnica Timișoara,

Facultatea de Electronică și Telecomunicatii, B312 

Blvd. Vasile Parvan 2, 300223, Timișoara, România

Tel:  (+40)-0256-403363

Fax: (+40)-0256-403295

 

Instituția coordonatoare:

Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale,  Departamentul de Măsurări și Electronică Optica (MEO)

 

Rezumat proiect (română):

“Image dehazing” este o tehnică care își propune să restabilească vizibilitatea imaginilor afectate de ceață. Complexitatea problemei este dată de faptul că există doi parametri adiționali necunoscuți (“airlight”și “transmission”) care trebuie estimati. Prin urmare, această problema este o ecuație matematică nedeterminată și reprezintă în prezent o problemă provocatoare. Pentru a estima cei doi parametri necunoscuți pe baza modelului optic, majoritatea tehnicilor de “image dehazing” asumă o distribuție omogenă a luminii și a ceței, ceea ce este destul de rar întâlnit în practică.

Aplicarea unor tehnici recente de “image dehazing” pe scene caracterizate de ceața neomogenă duce la rezultate caracterizate prin artefacte importante (de exemplu, schimbarea culorii și distorsiuni neplăcute ale tranzițiilor). În evaluarea noastră recentă, utilizând baza de imagini NH-HAZE, introdusa recent, am demonstrat că tehnicile existente de “image dehazing” duc la rezultate modeste în urmă evaluării acestora cantitativ pe baza măsurilor tradiționale de PSNR și SSIM. Prin urmare, “image dehazing” rămâne o problemă în mare parte nerezolvată în cazul scenelor caracterizate de ceața neomogenă.

În acest proiect, scopul principal este de a dezvolta o tehnică generală de “image dehazing”, care să restaureze vizibilitatea în mod eficient atât în scenele cu ceață omogene, dar și în cele neomogene. Mai întâi vom extinde baza noastră de imagini NH-HAZE și apoi vom înregistra, de asemenea, o bază de imagini nouă cu imagini ale unor scene reale afectate de ceață neomogenă și imagini referință. Acest lucru va contribui la o estimare mai bună a parametrilor necunoscuți din modelul optic. Adițional, pornind de la rezultatele recente ale directorului de proiect, vom cerceta arhitecturi și soluții recente de CNN pentru a dezvoltă o tehnică eficientă și generală de “image dehazing”.

 

Implementarea proiectului cuprinde 3 etape, prezentate pe scurt în secțiunea următoare.

Etapa I: Realizare baza de date cu imagini cu ceata neomogena

Rezumat Etapa I si rezultate obtinute